Allah’ın Adıyla…

     “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” Ali İmran-104

Günümüzde toplum, güzel ahlak ve yüce değerlerden olabildiğince uzaklaşmış, hayat tamamıyla maddileşmiştir. İnsanların, “Topluma nasıl faydalı olabilirim?” diye düşünmeleri gerekirken; insanlar, “Nasıl daha çok kazanabilirim?” şeklinde düşünmeye başlamışlardır. Yüce dinimizin bize emrettiği şeyleri unutmuş, günahlar içinde hayatımızı sürdürür olmuşuz. Güzel ahlaki değerlerimiz unutulurken Avrupai yaşam tarzının gözü kapalı birer takipçisi olmuşuz. Toplumumuzda akrabalık ve komşuluk ilişkileri, yardımlaşma duygusu giderek zayıflamaktadır. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” Hadisine muhatap olan toplumumuz, şu anda maalesef komşusunu tanımıyor bile. Giderek yaygınlaşan ve Batı’dan bize bulaşan yalnızlaşma ve bireyselleşme hastalığı, toplumda; yardımlaşma, dayanışma, birlik gibi dinimizin sosyal temel dinamiklerini tehdit eder hale gelmiştir.

Gençlerimiz; Hz. Musab’ı, Hz. Ali’yi, Hz. Sümeyye’yi örnek alacakları yerde, Batının yozlaşmış hayat tarzını model alabiliyorlar. Toplumumuz, özellikle de gençlerimiz, her gün yeni kıyımların katliamların yaşandığı İslam âleminden habersiz bir hayat tarzını sürdürmektedir.

Biz  Siverek-Der olarak  2012 yılında toplumun tüm bireylerini kucaklayarak, “Biz Birlikte Varız.” sloganıyla yola çıktık. İslam ahlakıyla büyüyen gençler yetiştirmek, toplumu öz değerlerine döndürmek için kurulduk. Toplumdaki yanlış anlayış, bidat ve hurafeleri ortadan kaldırarak akidesi sağlam, eğitimli nesiller yetiştirmek için… “Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir.” Düsturundan yola çıkarak Müslümanların acılarını yüreğinde hissetmek ve ona çözümler bulmak için… Dünyanın diğer ucunda acı çeken Müslüman’ın duygularına tercüman olmak için… Unutulan yardımlaşma, dayanışma gibi güzel ahlakı yeniden tesis etmek için… Âlem-i İslam’ın tekrar eski izzetine kavuşması için… İnsanlığın ıslahı için… Evet, bütün bunlar için kuruldu Siverek-Der.

Siverek-Der içinde bulunduğu toplumun kalbine akıp, onu Kuran’la dirilten bir ruhtur. Kuran ve Sünneti ölçüt alarak birey, aile, toplum, ilkesinden hareket ederek asrısaadetteki gibi İslam’ı gerçek anlamda yaşamak ve yaşatmak için yola koyulan bir dernektir.
SİVEREK-DER Sportif faaliyetlere önem veren, ilmi, kültürel ve tasavvufi yönü olan, siyaseti de İslam’ın bir parçası olarak gören, kısacası İslam’ı bir bütün olarak ele alan toplumsal bir kuruluştur.
Kardeşlik ve birlikteliğe önem veren, ümmetin sorunlarıyla ilgilenen, sınır olarak inancı esas alan kuruluşun adıdır SİVEREK-DER.
Değerlerinden taviz vermeyerek kararlı duruşuyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edebilen, birlik ve beraberliğin gücüne inanan, mütevaziliği ilke edinmiş hareketin adıdır SİVEREK-DER.

 “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah’a iman edersiniz.” (Ali İmran-110) ayetinde belirtilen en hayırlı ümmet olmamız dileğiyle…

Davet ve Kardeşlik Vakfı Siverek