YETİMLERİMİZİ GİYDİRDİK

0

YETİMLERİMİZİ GİYDİRDİK

Kendisi de yetim olan Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yetimler üzerine büyük bir şefkatle titrerdi. Zira Kur’ân-ı Kerîm’de yetimin muhâfazasına dâir pek çok âyet-i kerîme mevcuttur.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, üç yetim yavrunun ihtiyaçlarını karşılayan kişinin, gecelerini ibadet, gündüzlerini oruçla geçiren ve her şeyini fedâ ederek gece-gündüz Allah yolunda koşan kişi gibi sevap kazanacağını beyan etmiştir. (İbn-i Mâce, Edeb, 6)
“Bir kimse, müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teâlâ onu mutlakâ cennete koyar.” Bu vesile ile #Siverek-der’in de içinde bulunduğu Şanlıurfa Sivil Toplum kuruluşları olarak Siverekte bulunan yüz (100) yetimimizi giydirdik. Bu hayra vesile olan #yedibaşak İnsani yardım derneği ve diğer Stk’ lara canı gönülden teşekkür ederiz.

 

Comments are closed.