SALI İHYA SOHBETLERİMİZ

0

Haftalık salı ihya sohbetimizde Ahmet ÇİÇEK Hocamız Vakıa Süresinin 57-74. Ayetlerinin tefsirini yaptı. Bu ayetlerde Rabbimiz dikkatimizi günlük hayata bizim hizmetimize verdiği nimetlere çekiyor ve bunların yaratılışını gözler önüne seriyor. Bir tohumun toprak altında çörümeden nasıl filiz tutuğuna, suyun insanın faydasına nasıl berrak yaratıldığına, atesin maddesi olan ağacın yaratılışına dikkatlerimizi çekiyor ve çokça tefekkür etmemizi istiyor. Sekman UZUN Hocamız 12 Şubat 1949’da Şehit edilen müctehit, mücahit Hasan ELBENA’nın hayatını anlatı. Hasan ELBENA Dünya’da Halifeliğin kaldırdığı, Islam Ümmetinin paramparça olduğu, Müslümanların üzerinde kara bulutların gezdiği bir dönemde, ümitsizliğe düşmeden İslam Ümmetinin tekrar dirilişi için gece gündüz demeden,sabahlara kadar düşünerek çareler arıyor. Kurduğu Müslüman Kardeşler cemaati adeta ümmetin dirilişi için bir ümit kaynağı oldu. 1928 kurulan bu cemaat kısa bir sürede Mısır sınırları aşarak Dünyanın bir çok yerinde filizlenmeye başladı. Bugün eğer yeryüzünde Hilafet gelecekse bu cemaat ve bu cemaatin prensiplerini kendine şiar eden cemaatler tarafından sağlayacaktır. Hasan ELBENA “Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vaz geçenlerin olacaktır.” buyurmaktadır. Yine Gayemiz Allah, Önderimiz Resulullah, Anayasamız Kur’an, Yolumuz cihat, Allah yolunda ölmek en büyük arzumuzdur.”diyerek söylediklerini vucuda getiren bir şahsiyettir.

Comments are closed.