ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

0

Çanakkale Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

Çanakkale yalnız savaş meydanlarında alınan bir askerî zafer değildir. Viyana önlerinden başlayan ric’atin, özellikle Trablusgarp ve Balkan muharebelerindeki mağlubiyetlerin millet olarak zihinlerde bıraktığı teessürleri ve ümitsizliği kaldırmış, askerinden idarecisine ve toplumun bütün kesimine yeniden güven gelmiştir. Her şeyden önce Balkan Savaşları’nın ruhlarda bıraktığı infial ve utanma hissi Çanakkale siperlerinde kaybolmuştur. Çanakkale’de neşet eden bu hissiyat milletin bekasını teminatı olmuştur. O gün verilen bu müdafaanın aktörleri gençlerimizdir. Çanakkale’nin müdâfa’ası bir gençlik müdâfa’ası olmuştur. Lisede okuyan talebeden üniversite ve medrese talebesine kadar bütün gençlik birbiri ile yarışırcasına cephe koşmuştur.

Comments are closed.